Komory chłodnicze – znaczenie w konserwacji produktów

Komory chłodnicze są dziś właściwie niezastąpionym elementem logistyki. Produkty spożywcze należy przechowywać w odpowiednich warunkach, by jak najdłużej zachowały świeżość i jakość. Ma to tym większe znaczenie w przypadku produktów łatwo psujących się, takich jak mięso, produkty mleczne, jaja, warzywa, owoce, ryby, mrożonki czy napoje. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu komór chłodniczych, to znaczy specjalnie przygotowanych chłodzonych pomieszczeń, w których utrzymuje się odpowiedni poziom wilgotności i temperatury.

Temperatura w chłodni

Temperatura wpływa przede wszystkim na zachodzące w produktach spożywczych chemiczne i mikrobiologiczne procesy. Im niższa temperatura w chłodni, tym wolniejszy rozwój mikroorganizmów na powierzchni i wewnątrz produktów oraz bakterii na ich powierzchni. Nieznaczne zwiększenie temperatury w komorze chłodniczej oznacza wyraźne przyspieszenie tempa ich rozwoju. Większość mikrobów rozwija się w temperaturze dodatniej, jednak są też i takie, które są w stanie rozmnażać się nawet w temperaturze -12°C.

Obniżenie temperatury wiąże się też ze zwolnieniem tempa przebiegu zachodzących w produktach reakcji chemicznych, takich jak utlenianie czy hydroliza. Schładzanie świeżej żywności, np. mięsa, musi odbywać się stopniowo i niezbyt szybko, gdyż mogłoby to doprowadzić do uszkodzenia schładzanego produktu. Metabolizm owoców i warzyw również zależny jest od temperatury. Przechowując niektóre gatunki owoców dostosowuje się skład powietrza w komorze chłodniczej, by dłużej zachowały swą jakość. Zwiększenie udziału dwutlenku węgla w powietrzu spowolni procesy oddychania i gnicia, dzięki czemu można te owoce dłużej przechowywać.

Wilgotność w komorach chłodniczych

Kolejnym istotnym czynnikiem wpływającym na jakość żywności przechowywanej w komorze chłodniczej jest wilgotność. Zarówno wilgotność powietrza, jak i zawartość wilgoci w produktach mają duży wpływ na rozwój mikroorganizmów. Z finansowego punktu widzenia istotny jest fakt, że skutkiem zbyt niskiej wilgotności atmosfery jest utrata wilgotności przez produkty. Tym samym zmniejsza się ich masa i jakość – a w efekcie osiągane przychody ze sprzedaży. Dlatego tak ważne jest w przypadku komory chłodniczej utrzymywanie odpowiedniego poziomu wilgotności powietrza. To zaś pociąga za sobą konieczność utrzymywania stałej temperatury.

Natężenie przepływu powietrza w chłodni

Nie mniej ważna jest kwestia natężenia przepływu powietrza. Zapewnienie właściwej jakości powietrza w chłodni jest możliwe dzięki odpowiedniej szybkości jego wymiany. Ciągłe zastępowanie starego powietrza nowym ma również wpływ na chłodzenie i suszenie produktów. Szybsze przemieszczanie powietrza przyspiesza utratę ciepła przez produkty a w konsekwencji – tempo ich wysuszania. To z kolei doprowadzi do większej utraty wody przez produkt, czego wady już znamy.

Zadbanie o właściwe przechowywanie produktów spożywczych nie tylko wpływa na znaczne przedłużenie okresu świeżości produktu, ale również na ich jakość i wartość dla klienta. Niezbędne w tym celu będą odpowiednie komory chłodnicze. Komory chłodnicze budowane przez firmę GrupaFSP są jednocześnie funkcjonalne, łatwe w utrzymaniu czystości oraz energooszczędne. Wykonujemy je z najwyższej jakości płyt warstwowych, posiadających niezbędne atesty i spełniających wszystkie wymogi sanitarne. Dzięki temu naszymi klientami są zarówno firmy z branży gastronomicznej, handlu oraz przetwórstwa spożywczego.

mroźnia dla gastronomii
chłodnia dla gastronomii
komory chłodnicze